Organisations och förvaltningsjurist - Lön

Här kan du ta del av en sammanställd lönestatistik som rör organisations- och förvaltningsjurister.

Lönen baseras på olika faktorer

En organisations- och förvaltningsjuristlön kan variera sig mycket. Det som spelar in är olika faktorer så som utbildning, ålder och erfarenhet. Har du en högre erfarenhetsgrad och har en stabil juristexamen kan du förvänta dig mer i lön.

Vad tjänar en organisations- och förvaltningsjurist i månaden?

Snittlönen här ligger idag på ca 53000 kronor i månaden. Dock som tidigare nämnt spelar olika faktorer in för vad du kan begära i lön vid nästa lönesamtal.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 53,200 kr 49,400 kr 60,600 kr
Stockholm
Stockholm 58,000 kr 51,500 kr 65,800 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 46,800 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 45,300 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 47,900 kr - -
Västsverige
Västsverige 47,600 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 50,000 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 45,100 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 46,500 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 56,900 kr 50,200 kr 65,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 46,000 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 44,000 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 46,700 kr - -
Västsverige
Västsverige 46,900 kr - -
Riket
Riket 53,000 kr 48,100 kr 63,700 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 47,500 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 43,900 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 45,400 kr - -

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 51,600 kr 46,900 kr 61,000 kr
Stockholm
Stockholm 55,700 kr 48,900 kr 63,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 44,300 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 43,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 45,900 kr - -
Västsverige
Västsverige 45,700 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 47,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 43,100 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 43,900 kr - -

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 50,100 kr 45,900 kr 59,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 43,900 kr - -
Stockholm
Stockholm 53,600 kr 47,500 kr 62,100 kr
Sydsverige
Sydsverige 44,700 kr - -
Västsverige
Västsverige 44,600 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 46,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 42,700 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 41,600 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 43,800 kr - -

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 50,500 kr 44,900 kr 60,600 kr
Stockholm
Stockholm 54,900 kr 46,800 kr 64,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 43,600 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 41,400 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 43,500 kr - -
Västsverige
Västsverige 42,800 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 45,000 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 41,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 43,000 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 50,000 kr 43,700 kr 64,700 kr
Stockholm
Stockholm 55,000 kr 45,800 kr 67,700 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 42,500 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 42,500 kr - -
Västsverige
Västsverige 41,000 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 43,600 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 40,700 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 39,000 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 41,400 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 47,100 kr 43,100 kr 54,700 kr
Stockholm
Stockholm 51,500 kr 45,000 kr 61,400 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 41,600 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 41,600 kr - -
Västsverige
Västsverige 40,500 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 43,300 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 39,900 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 39,600 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 41,000 kr - -