Domstolssekreterare – Lön

Hos oss kan du ta del av en sammanställd lista över hur mycket en jurist- och domstolssekreterare tjänar.

Vilken lön kan domstolssekreterare begära?

Vad en sekreterare på en domstol kan begära i lön är beroende på olika faktorer. Stora faktorer i fråga är ålder, utbildning och erfarenhet medan mindre faktorer exempelvis kan vara var i landet du bor.

Vad tjänar en jurist- och domstolssekreterare?

I snitt tjänar en person i rollen som domstolssekreterare ca 31200 kronor i månaden. Som tidigare nämnt spelar faktorer som ålder, utbildning, erfarenhet och plats i Sverige dock in i lönefrågan. Ju mer erfarenhet du har, desto högre lön kan du begära.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 32,500 kr 31,400 kr 34,000 kr
Stockholm
Stockholm 33,200 kr 33,500 kr 33,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 29,800 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 29,500 kr - -
Västsverige
Västsverige 29,600 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 29,300 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 30,800 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 28,900 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 33,100 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 31,200 kr 30,800 kr 31,700 kr
Stockholm
Stockholm 32,400 kr 34,000 kr 31,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 28,800 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 28,700 kr - -
Västsverige
Västsverige 28,000 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 28,400 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 32,100 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 29,600 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 28,800 kr - -

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Stockholm
Stockholm 32,800 kr 32,600 kr 32,900 kr
Riket
Riket 30,800 kr 30,000 kr 31,600 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 28,100 kr - -
Västsverige
Västsverige 28,500 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 28,500 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 30,300 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 28,200 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 27,700 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 28,700 kr - -

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 30,200 kr 29,100 kr 31,500 kr
Stockholm
Stockholm 32,700 kr 31,700 kr 33,700 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 27,400 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 27,400 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 27,500 kr - -
Västsverige
Västsverige 27,300 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 27,500 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 27,600 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 28,300 kr - -

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 29,600 kr 28,700 kr 30,800 kr
Stockholm
Stockholm 31,400 kr 31,000 kr 32,000 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 27,200 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 27,400 kr - -
Västsverige
Västsverige 26,800 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 26,700 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 27,100 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 26,900 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 27,200 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 27,600 kr 28,000 kr 27,300 kr
Stockholm
Stockholm 29,900 kr 30,400 kr 29,400 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 26,400 kr - -
Västsverige
Västsverige 26,100 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 26,400 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 26,300 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 27,400 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 26,200 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 27,200 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 28,200 kr 27,400 kr 29,100 kr
Stockholm
Stockholm 31,000 kr 29,500 kr 32,200 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 26,200 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 25,800 kr - -
Västsverige
Västsverige 25,600 kr - -
Småland med öarna
Småland med öarna 25,500 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 26,700 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 25,900 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 26,300 kr - -